Elk parfum herbergt een eigen kleur

—Kees Keijer - Het Parool